Bedrijfsinformatie

Onderneming

TwaKa Automatisering is opgericht in april 2004. TwaKa maakt software voor de vee- en vleesbranche. Zo beschikt TwaKa over pakketten voor: 

  • VeeHandelaar 
  • VeeTransporteur 
  • VeeExporteur 
  • Verzamelplaats 
  • Grossier 
  • Uitbenerij 
  • Slachterij 

De beide oprichters hebben meer dan 15 jaar ervaring als automatiseerder bij de voormalige slachterij, uitbenerij en vleesgroothandel van Brada in Leeuwarden. 

Na de BSE en MKZ perikelen is er veel regelgeving gekomen die betrekking hebben op het traceren van de vee- en vleesstromen en er komen nog steeds nieuwe regels bij waaraan bedrijven in deze sector moeten voldoen. Vooral kleine bedrijven ontberen systemen om aan deze regelgeving te voldoen. Met de kennis en ervaring in de vee- en vleesbranche en de overtuiging dat dergelijke systemen voor de gehele bedrijfskolom via het internet aangeboden en opgezet behoren te worden, is TwaKa een eigen automatiseringsbedrijf gestart. 

Missie TwaKa automatisering

Software pakketten maken voor de vee & vleesbranche. Daarbij ligt de nadruk op het oplossen van tracking & tracing problemen van de vee- en vleesstromen en het elektronisch uitwisselen van deze gegevens in de keten. De softwarepakketten draaien grotendeels op het internet waarbij gegevens elektronisch uitgewisseld kunnen worden tussen de verschillende organisaties.