Slachterij

Slachterij is een administratief pakket voor zowel een grote als kleine slachterijen. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Aanvoer
  • Slachtregister
  • Dagafsluiting
  • Grossiermodule

Aanvoer

Bij de aanvoer kunnen meerdere gegevens van het dier worden vastgelegd waaronder de leverancier, de transporteur en de ID-codes van de dieren met eventuele opmerkingen over de levende keuring van het dier. U kunt de I&R en VKI gegevens opvragen en overzichten printen voor leverancier, VWA en monsterformulieren voor de BSE-test. 

Leveranciers en transporteurs die deelnemer zijn aan het VeeVolgsysteem kunnen de diergegevens elektronisch verzenden zodat u de dieren direct kunt importeren bij de aanvoer. 

Slachtregister

In het slachtregister worden de slachtgegevens vastgelegd. U kunt dit direct in het programma vastleggen, maar het is ook mogelijk om verschillende stations in de slachtlijn te koppelen aan de administratie Op die manier kunt u op verschillende plekken in de slachtlijn gegevens invoeren in het systeem. Het systeem onderscheidt daarbij de volgende stations: 

  • Oormerkstation (voor invoer ID-codes)
  • Labelstation (voor het printen van de slachtlabels)
  • Keuringsstation (voor invoer en printen afwijkingen en afkeurorganen)
  • Classificatiestation (voor invoer classificatiegegevens, koppeling met railweger, printen labels, koppeling   kleurmeter bij kalveren)

Dagafsluiting

In de dagafsluiting worden met een paar muisklikken de slachtgegevens verstuurd naar verschillende instanties zoals de aanvoer en slachtmelding naar I&R, VKI gegevens naar CBD, de grossiers krijgen de slachtgegevens elektronisch en via de mail gestuurd en eventuele andere organisaties zoals PVE krijgen de gegevens elektronisch aangeleverd. Van alle mails en meldingen wordt een administratie bijgehouden zodat er altijd controle mogelijk is. 

Grossiermodule

Koopt u als slachterij de dieren zelf, met andere woorden bent u zelf een grossier, dan worden de slachtgegevens ingelezen in de grossiersmodule. Met de grossiermodule kunt u met een simpele muisklik alle leveranciers een mail of fax sturen met hun slachtgegevens. U kunt meerdere kostensoorten toevoegen, waarvan de meeste automatisch ingeregeld kunnen worden (slachtkosten, BSE-kosten en eventuele transportkosten). Ook bestaat er de mogelijkheid om afrekeningen te sturen naar commissionairs en transporteurs. Vervolgens kunt de dieren afrekenen volgens de diverse BTW-regelingen (landbouwregeling, ondernemersregeling of buitenlander) en doorboeken naar een boekhoudpakket. U kunt gebruik maken van prijstabellen en verschillende managementrapporten zijn standaard ingebouwd.