Verzamelplaats

Het programma Verzamelplaats is een administratief pakket op internet voor de registratie van aan- en afvoergegevens van dieren op een UBN. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Aanvoer
  • Stallijst, Bedrijfsregister, R&O-register
  • Afvoer
  • Melden

Aanvoer

Via aanvoer registreert u de aanvoergegevens van de dieren zoals ritgegevens, leverancier, herkomst, ID-code en R&O-gegevens. Daarnaast kunnen verschillende lijsten geprint worden waaronder een aanvoerbon. Beschikt u over een scanner, dan kunt u de ID-codes snel invoeren vanaf de paspoort, geboortebewijs of registratiekaarten. U kunt de gegevens elektronisch terugkoppelen of doorsturen naar uw relaties via de mail en via het VeeVolgsysteem. Is uw relatie deelnemer van het VeeVolgsysteem dan kunnen zij de dieren direct importeren in hun pakket. Op dezelfde wijze kunnen uw relaties de diergegevens naar u sturen waardoor u de diergegevens direct kunt importeren in uw administratie. 

Stallijst, Bedrijfsregister, R&O-register

Zodra u de aanvoergegevens heeft vastgelegd, ziet u de dieren op uw stallijst en bedrijfsregister staan. Op de stallijst kunt u zien welke dieren op een bepaalde datum aanwezig zijn op uw UBN. Als u over meerdere UBN’s beschikt, kunt u per UBN de stallijst bekijken. In het bedrijfsregister worden alle aan- en afvoergegevens van een dier bijgehouden en ook hier is het mogelijk deze per UBN te bekijken als u over meerdere UBN’s beschikt. In het R&O register staan de bijgehouden ontsmettingen en kunt u ontsmettingslijsten printen. 

Afvoer

Via afvoer registreert u de afvoergegevens van de dieren zoals ritgegevens, R&O-gegevens, bestemming en ID-code. Voor afvoer kunt u de dieren uit de stallijst selecteren of scannen vanaf de registratiekaarten. U kunt verschillende lijsten printen waaronder het vervoersdocument. 

Melden

Zodra u dieren aanvoert op uw UBN wordt in de meldenmodule automatisch de dieren klaargezet voor een aanvoermelding naar het I&R systeem. Op dezelfde manier worden bij afvoer de dieren klaargezet voor een afvoer- of exportmelding. Met een paar muisklikken voert u alle meldingen in één keer uit. Voor export is het mogelijk de paspoorten uit te printen. 

Er wordt een historie van de meldingen bijgehouden zodat u altijd na kunt kijken wat u gedaan heeft en eventuele foutieve meldingen kunt u intrekken.