VeeHandel

Het programma VeeHandel is een administratief pakket voor de veehandelaar op internet. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Handelsmodule
  • Transportmodule
  • Meldenmodule

Handelsmodule

De handelsmodule bestaat uit een handelsregister en een slachtregister. In het handelsregister verzamelt u de te verhandelen dieren met de bijbehorende gegevens. U kunt van de dieren zowel inkoop- als verkoopnota’s maken (zowel voor buitenland, ondernemersregeling (BTW) of landbouwregeling ) en verschillende overzichten van deze gegevens tonen of printen. 

U kunt betalingsopdrachten aanmaken waardoor de facturen in één keer bij uw bank aangeboden kunnen worden ter betaling. Eventueel kunt u de facturen doorboeken naar een boekhoudprogramma. U kunt de dieren vanuit het handelsregister verplaatsen naar het slachtregister en de classificatiegegevens toevoegen, importeren of direct inlezen vanuit het VeeVolgsysteem. 

Beschikt u over een PDA-scanner (voor runderen) of PDA-reader (voor schapen en geiten), dan kunt u onderweg de dieren met de bijbehorende gegevens verzamelen en doorsturen naar uw administratie op internet. Daarbij is het ook mogelijk dat de dieren direct worden doorgestuurd naar uw relaties. 

Zijn zij deelnemer van het VeeVolgsysteem, dan kunnen zij de gegevens direct inlezen in hun eigen administratie. Omgekeerd kunnen zij diergegevens aanleveren die u direct kunt importeren in uw eigen administratie. Zo zijn er verschillende slachterijen die de slachtgegevens direct naar u terug kunnen sturen. Bij importeren van de slachtgegevens voegt het systeem de slachtgegevens toe aan de dieren en verplaatst de dieren automatisch naar het slachtregister. 

Met de PDA-scanner is het ook mogelijk om onderweg de I&R en VKI gegevens van de dieren te controleren. Voor schapen en geiten geldt hetzelfde verhaal, alleen heeft u voor deze dieren een PDA-reader nodig. De PDA reader leest de elektronische oormerken van de schapen en geiten; de PDA-scanner scant de barcode op oormerken of paspoorten van de runderen. 

Transportmodule

Rijdt u zelf de dieren, dan is het mogelijk om de dieren aan een rit te koppelen waarbij u de transportgegevens invoert. U kunt de benodigde documenten printen en meenemen en een administratie van uw transport wordt bijgehouden in het vervoersregister. 

Als u beschikt over een PDA scanner of reader, dan kunt u onderweg de diergegevens vastleggen en doorsturen. Op de PDA scanner of reader wordt van de rit een transportregister bijgehouden. 

Meldenmodule

Bent u gemachtigd om meldingen te doen in het I&R systeem, dan houdt dit systeem bij, voor wie u de meldingen mag uitvoeren. Vervolgens zet het systeem automatisch de meldingen voor deze gemachtigden klaar. U hoeft alleen nog maar op de verzendknop te drukken om de meldingen uit te voeren. Er wordt een historie van de meldingen bijgehouden zodat u altijd na kunt kijken wat u gedaan heeft en eventuele foutieve meldingen kunt u intrekken.